Ayet/Hadis-08.01.2016

Müslüman, Komşusundan Mes’ûldürCenâb-ı Hak buyuruyor: “İyilikle kötülük bir olmaz. Sen (kötülüğü) en güzel yol ne ise onunla önle. O zaman görürsün ki, seninle arasında düşmanlık bulunan kimse bile, sanki yakın dost(un olmuş)tur.” (Fussilet, 34) Rasûlullah (sav) buyurdular: “Yapacağı fenâlıklardan komşusu emniyet içinde olmayan kimse cennete giremez.” (Müslim, Îmân, 73)

Ayet/Hadis-07.01.21016

Takvâ HayatıCenâb-ı Hak buyuruyor: “Kim zerre miktarı hayır yapmışsa, onu görür. Kim de zerre miktarı şer işlemişse, onu görür.” (Zilzâl, 7-8) Rasûlullah (sav) buyurdular: “Küçük görülen günahlardan sakının! Çünkü o (küçük günah)lar bir kimsede birikirler de neticede onu helâk ederler.” (Ahmed, I, 402-403; V, 331)

Ayet/Hadis-06.01.2016

Başka Yöne YıkılmayalımCenâb-ı Hak buyuruyor: “Sana yakîn (ölüm) gelinceye kadar Rabbine kulluk et!” (Hicr, 99) Rasûlullah (sav) buyurdular: “Kişi yaşadığı hâl üzere ölür.” (Müslim, Cennet, 83)

AYET/HADİS-05.01.2016

Hakk’a Teslim OlmakCenâb-ı Hak buyuruyor: “Sen O’ndan, O da senden râzı olarak dön Rabbine!” (Fecr, 28) Rasûlullah (sav) buyurdular: “Allah, hayrını dilediği kişiyi sıkıntıya sokar.” (Buhârî, Merdâ 1)

AYET-HADİS-04.01.2016

Yûsuf Gönüllü OlmakCenâb-ı Hak buyuruyor: “İyilikle kötülük bir olmaz. Sen (kötülüğü) en güzel bir şekilde önle. O zaman seninle arasında düşmanlık bulunan kimse, sanki candan bir dost olur.” (Fussilet, 34) Rasûlullah (sav) buyurdular:, “Gerçek babayiğit, güreşte rakibini yenen değil, öfkelendiği zaman nefsine hâkim olabilen kimsedir.” (Buhârî, Edeb, 102; Müslim, Birr, 106-108)

AYET/HADİS-03.01.2016

İhram’ın Parlayan GüzelliğiCenâb-ı Hak buyuruyor: “Ey Peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve mü’minlerin kadınlarına (bir ihtiyaç için dışarı çıktıkları zaman) dış örtülerini üstlerine almalarını söyle. Onların tanınması ve incitilmemesi için en elverişli olan budur. Allah bağışlayandır, esirgeyendir.” (Ahzâb, 59) Rasûlullah (sav) buyurdular: “Cehennemliklerden henüz görmediğim (daha sonra ortaya çıkacak) iki grup vardır: Bunlardan biri, sığır kuyrukları gibi[…]

Günlük Ayet/Hadis – 2.1.2015

Kalplerin Yere Batırılması Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Onlara kendilerinden öncekilerin; Nûh, Âd ve Semûd kavminin, İbrahim kavminin, Medyen halkının ve alt üst edilen şehirlerin haberi gelmedi mi? Peygamberleri onlara açık deliller getirmişti. Allah onlara zulmetmemiş, onlar kendilerine yazık etmişlerdir.” (Tevbe, 70) Rasûlullah (sav) buyurdular: “Mü’min, günâhını şöyle görür: O, sanki üzerine her an düşme tehlikesi olan[…]