Ayet-Hadis

Hak Din İslâmCenâb-ı Hak buyuruyor: “…Bugün kâfirler, sizin dîninizden (onu yok etmekten) ümit kesmişlerdir. Artık onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün sizin için dîninizi kemâle erdirdim, size nîmetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslâm’ı beğendim…” (Mâide, 3) Rasûlullah (sav) buyurdular: “Cibril (as) bana Allah Teâlâ’nın şöyle buyurduğunu söyledi: Bu din (yani İslâm) zâtım (kendim) için[…]

Ayet/Hadis-19.01.16

İbâdetlerde TitizlikCenâb-ı Hak buyuruyor: “Sana yâkin (ölüm) gelinceye kadar Rabbine kulluk et!” (Hicr, 99) Rasûlullah (sav) buyurdular: “Hiçbir gün, hiçbir gece, hattâ hiçbir an yoktur ki, Allah Teâlâ o vakitte kullarından dilediğine ihsan ve ikramda bulunuyor olmasın! Allâh Teâlâ hiçbir kuluna, kalbine zâtının zikrini ilhâm etmekten daha büyük bir ihsanda bulunmamıştır.” (Heysemî, II, 236; Ali[…]

Ayet/Hadis-18.01.16

İhsân ve Murâkabe HâliCenâb-ı Hak buyuruyor: “Onlara (olup bitenleri) tam bir bilgi ile mutlakâ anlatacağız. Biz onlardan gâip değiliz. (Yâni onlardan uzak ve habersiz değiliz, her şeye şâhidiz.)” (A’râf, 7) Rasûlullah (sav) buyurdular: “Îmânın en üstün mertebesi, nerede olursan ol, Allâh’ın seninle beraber olduğunu bilmendir.” (Heysemî, I, 60) Abdullâh bin Abbâs (r.anhümâ) şöyle anlatır: Bir[…]

Ayet/Hadis-17.01.16

İtaatteki GayretCenâb-ı Hak buyuruyor: “Kim Allâh’a ve Rasûlüne itaat ederse, işte onlar, Allâh’ın kendilerine lutufta bulunduğu peygamberler, sıddîklar, şehîdler ve sâlihlerle beraberdir. Bunlar ne güzel arkadaştır!” (Nisâ, 69) Rasûlullah (sav) buyurdular: “Rabbiniz –azze ve celle- buyuruyor ki: Eğer kullarım Bana îcâb ettiği şekilde itaat etseler, Ben onlara yağmuru (dahi) gece yağdırırım, gündüz de üzerlerine güneşi[…]

Ayet/Hadis-16.01.16

MerhametCenâb-ı Hak buyuruyor: “O vakit Allah’tan bir rahmet ile onlara yumuşak davrandın! Şayet sen kaba, katı yürekli olsaydın, hiç şüphesiz, etrafından dağılıp giderlerdi…” (Âl-i İmrân, 159) Rasûlullah (sav) buyurdular: “İnsanlardan öyleleri vardır ki onlar hayra anahtardır. Şerre de kilittir. Öyleleri de vardır ki (tersine) onlar şerre anahtardır, hayra kilittirler. Allâhʼın ellerine hayrın anahtarlarını verdiği kimselere[…]

Ayet/Hadis-12.0116

Îmânı Aşkla YaşamakCenâb-ı Hak buyuruyor: “İnsanlardan öyleleri de vardır ki, Allâh’ın rızâsını kazanmak için kendini ve malını fedâ eder. Allâh da kullarına karşı şefkatlidir.” (Bakara, 207) Rasûlullah (sav) buyurdular: “Allah’ı rab, İslâm’ı din, Muhammed’i peygamber olarak benimseyip onlardan râzı olan kimse imânın tadını tatmıştır.” (Müslim, İmân 56)

Ayet/Hadis-11.01.2016

Güzel Ahlaka KoşmakCenâb-ı Hak buyuruyor: “Erkek veya kadın, mümin olarak kim iyi amel işlerse, onu mutlaka güzel bir hayat ile yaşatırız. Ve mükâfatlarını, elbette yapmakta olduklarının en güzeli ile veririz.” (Nahl, 97) Rasûlullah (sav) buyurdular: “Kıyâmet gününde mü’min kulun terâzisinde güzel ahlâktan daha ağır bir şey bulunmaz. Allah Teâlâ çirkin hareketler yapan, çirkin sözler söyleyen[…]

Ayet/Hadis-07.01.21016

Takvâ HayatıCenâb-ı Hak buyuruyor: “Kim zerre miktarı hayır yapmışsa, onu görür. Kim de zerre miktarı şer işlemişse, onu görür.” (Zilzâl, 7-8) Rasûlullah (sav) buyurdular: “Küçük görülen günahlardan sakının! Çünkü o (küçük günah)lar bir kimsede birikirler de neticede onu helâk ederler.” (Ahmed, I, 402-403; V, 331)

Ayet/Hadis-06.01.2016

Başka Yöne YıkılmayalımCenâb-ı Hak buyuruyor: “Sana yakîn (ölüm) gelinceye kadar Rabbine kulluk et!” (Hicr, 99) Rasûlullah (sav) buyurdular: “Kişi yaşadığı hâl üzere ölür.” (Müslim, Cennet, 83)

AYET/HADİS-05.01.2016

Hakk’a Teslim OlmakCenâb-ı Hak buyuruyor: “Sen O’ndan, O da senden râzı olarak dön Rabbine!” (Fecr, 28) Rasûlullah (sav) buyurdular: “Allah, hayrını dilediği kişiyi sıkıntıya sokar.” (Buhârî, Merdâ 1)