Ayet/Hadis-18.01.16

İhsân ve Murâkabe HâliCenâb-ı Hak buyuruyor:
“Onlara (olup bitenleri) tam bir bilgi ile mutlakâ anlatacağız. Biz onlardan gâip değiliz. (Yâni onlardan uzak ve habersiz değiliz, her şeye şâhidiz.)” (A’râf, 7)
Rasûlullah (sav) buyurdular:
“Îmânın en üstün mertebesi, nerede olursan ol, Allâh’ın seninle beraber olduğunu bilmendir.” (Heysemî, I, 60)
Abdullâh bin Abbâs (r.anhümâ) şöyle anlatır:
Bir gün Allâh Rasûlü (sav)’in terkisinde bulunuyordum. Bana:
“-Yavrucuğum, sana bâzı kâideler öğreteyim.” dedi ve şöyle buyurdu:
“-Allâh’ın buyruklarını gözet ki, Allâh da seni gözetip korusun. Allâh’ın (rızâsını) her işte önde tutarsan, Allâh’ı önünde bulursun. Bir şey isteyeceksen Allâh’tan iste. Yardım dileyeceksen, Allâh’tan dile!..” (Tirmizî Kıyâmet, 59/2516)
Diğer bir rivâyette de şöyle buyrulmaktadır:
“Allâh’ın emir ve yasaklarını gözet ki, O’nu önünde bulasın. Bolluk içindeyken (emirlerine bağlı kalmakla) Allâh’ı tanı ki, O da darlığa düşünce (kurtarmak sûretiyle) seni tanısın…” (Ahmed, I, 307)