Ayet/Hadis-19.01.16

İbâdetlerde TitizlikCenâb-ı Hak buyuruyor:
“Sana yâkin (ölüm) gelinceye kadar Rabbine kulluk et!” (Hicr, 99)
Rasûlullah (sav) buyurdular:
“Hiçbir gün, hiçbir gece, hattâ hiçbir an yoktur ki, Allah Teâlâ o vakitte kullarından dilediğine ihsan ve ikramda bulunuyor olmasın! Allâh Teâlâ hiçbir kuluna, kalbine zâtının zikrini ilhâm etmekten daha büyük bir ihsanda bulunmamıştır.” (Heysemî, II, 236; Ali el-Müttakî, VII, 809/215111)