Ayet/Hadis-09.01.2016

Dünya Hayatı AldatmasınCenâb-ı Hak buyuruyor: “Ey insanlar! Şüphesiz Allah’ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın çok aldatıcı (şeytan), Allah hakkında sizi aldatmasın.” (Fatır, 5) Rasûlullah (sav) buyurdular: “Dünyada sanki bir garip veya bir yolcu gibi ol!..” (Buhârî, Rikak, 3)

Ayet/Hadis-08.01.2016

Müslüman, Komşusundan Mes’ûldürCenâb-ı Hak buyuruyor: “İyilikle kötülük bir olmaz. Sen (kötülüğü) en güzel yol ne ise onunla önle. O zaman görürsün ki, seninle arasında düşmanlık bulunan kimse bile, sanki yakın dost(un olmuş)tur.” (Fussilet, 34) Rasûlullah (sav) buyurdular: “Yapacağı fenâlıklardan komşusu emniyet içinde olmayan kimse cennete giremez.” (Müslim, Îmân, 73)

Ayet/Hadis-07.01.21016

Takvâ HayatıCenâb-ı Hak buyuruyor: “Kim zerre miktarı hayır yapmışsa, onu görür. Kim de zerre miktarı şer işlemişse, onu görür.” (Zilzâl, 7-8) Rasûlullah (sav) buyurdular: “Küçük görülen günahlardan sakının! Çünkü o (küçük günah)lar bir kimsede birikirler de neticede onu helâk ederler.” (Ahmed, I, 402-403; V, 331)

Ayet/Hadis-06.01.2016

Başka Yöne YıkılmayalımCenâb-ı Hak buyuruyor: “Sana yakîn (ölüm) gelinceye kadar Rabbine kulluk et!” (Hicr, 99) Rasûlullah (sav) buyurdular: “Kişi yaşadığı hâl üzere ölür.” (Müslim, Cennet, 83)

AYET/HADİS-05.01.2016

Hakk’a Teslim OlmakCenâb-ı Hak buyuruyor: “Sen O’ndan, O da senden râzı olarak dön Rabbine!” (Fecr, 28) Rasûlullah (sav) buyurdular: “Allah, hayrını dilediği kişiyi sıkıntıya sokar.” (Buhârî, Merdâ 1)

AYET-HADİS-04.01.2016

Yûsuf Gönüllü OlmakCenâb-ı Hak buyuruyor: “İyilikle kötülük bir olmaz. Sen (kötülüğü) en güzel bir şekilde önle. O zaman seninle arasında düşmanlık bulunan kimse, sanki candan bir dost olur.” (Fussilet, 34) Rasûlullah (sav) buyurdular:, “Gerçek babayiğit, güreşte rakibini yenen değil, öfkelendiği zaman nefsine hâkim olabilen kimsedir.” (Buhârî, Edeb, 102; Müslim, Birr, 106-108)

AYET/HADİS-03.01.2016

İhram’ın Parlayan GüzelliğiCenâb-ı Hak buyuruyor: “Ey Peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve mü’minlerin kadınlarına (bir ihtiyaç için dışarı çıktıkları zaman) dış örtülerini üstlerine almalarını söyle. Onların tanınması ve incitilmemesi için en elverişli olan budur. Allah bağışlayandır, esirgeyendir.” (Ahzâb, 59) Rasûlullah (sav) buyurdular: “Cehennemliklerden henüz görmediğim (daha sonra ortaya çıkacak) iki grup vardır: Bunlardan biri, sığır kuyrukları gibi[…]